Walka ze szkodnikami zbóż

Wartościowe Strategie Kontroli

Zabezpieczenie naszych plonów rolnych, zwłaszcza ziarna zbóż, jest kluczowym elementem zapewnienia ich jakości i wartości handlowej. Niestety, nawet po zbiorze z pola, nasze zasoby nie są wolne od zagrożeń. Długotrwałe magazynowanie ziarna może prowadzić do poważnych problemów związanych z działaniem szkodników, co z kolei może znacząco obniżyć jego jakość.
Więcej

Wilgotność ziarna a szkodniki

Dlaczego monitorowanie jest kluczowe?

Zabezpieczenie naszych plonów rolnych, zwłaszcza ziarna zbóż, jest kluczowym elementem zapewnienia ich jakości i wartości handlowej. Niestety, nawet po zbiorze z pola, nasze zasoby nie są wolne od zagrożeń. Długotrwałe magazynowanie ziarna może prowadzić do poważnych problemów związanych z działaniem szkodników, co z kolei może znacząco obniżyć jego jakość.
Więcej

Firma Handlowo-Usługowa Łochpol Paulina Wzorek realizuje projekt:

„Wzrost potencjału przedsiębiorstwa ŁOCHPOL Paulina Wzorek”

Celem operacji jest: Wzrost potencjału przedsiębiorstwa ŁOCHPOL Paulina Wzorek poprzez wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacji

Projekt ten jest realizowany na podstawie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

W ramach tego projektu zakupiono wyposażenie laboratorium zbożowego.

Więcej

Nowy zestaw w naszej flocie!

Do naszej floty dołączył nowy zestaw, w którego skład wchodzą nowoczesny ciągnik siodłowy marki Volvo EURO 6 oraz naczepa Stas. Jest to kontynuacja strategii rozwoju firmy w dziedzinie transportu towarowego.

Więcej

Żniwa 2020

Żniwa zbliżają się wielkimi krokami, zatem najwyższy czas, aby przygotować magazyny do przechowywania płodów rolnych.
Więcej