Firma Handlowo-Usługowa Łochpol Paulina Wzorek realizuje projekt:

„Wzrost potencjału przedsiębiorstwa ŁOCHPOL Paulina Wzorek”

Celem operacji jest: Wzrost potencjału przedsiębiorstwa ŁOCHPOL Paulina Wzorek poprzez wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacji

Projekt ten jest realizowany na podstawie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

W ramach tego projektu zakupiono wyposażenie laboratorium zbożowego.