Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności na zadanie pn.: „Wzrost potencjału przedsiębiorstwa ŁOCHPOL Paulina Wzorek”
Przedsięwzięcie współfinansowane środkami Unii Europejskiej na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych
Treść oraz szczegóły zapytania dostępne są w poniższych załącznikach:
– zapytanie ofertowe;
– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
– formularz ofertowy;